Já si myslím, že krásu každý ÄlovÄ›k vnímá úplnÄ› jinak. Podle mého názoru by opravdu nebylo na Å¡kodu, kdyby tÅ™eba lidé si také dávali záležet na tom, jak tÅ™eba vypadají, protože nÄ›kdy je takové zamÄ›stnání anebo taková akce, kde ÄlovÄ›k prostÄ› musí vypadat tak, jak má vypadat. Říká se tomu dress code. To urÄitÄ› znáte a jistÄ› jste ho už nÄ›kdy nařízený mÄ›li. Nebo ne? TÅ™eba ten ÄlovÄ›k musí mít na sobÄ› oblek anebo nÄ›jaké veÄerní Å¡aty. ÄŒemuž se říká také odbornÄ› toaleta. MÄ›li jste tÅ™eba na sobÄ› nÄ›kdy opravdu nÄ›jaké elegantní a krásné Å¡aty? TÅ™eba právÄ› na svatbu se nosí opravdu nádherné Å¡aty a já musím uznat, že mÄ› se tohle také moc líbí.

Kdo odolá krásným šatům?

Byla jsem na svatbÄ› jako host dvakrát a musím říct, že mÄ› vždycky pÅ™ekvapilo hlavnÄ› to, jaké ženy tam nosí opravdu krásné obleÄení. Byly to krásné nadýchané Å¡aty a já jsem si Å™ekla, že kdybych se náhodou nÄ›kdy v budoucnu vdávala, že bych chtÄ›la opravdu krásné naÄechrané Å¡aty, takové svatební Å¡aty, jaké jeÅ¡tÄ› nikdo nemÄ›l. Zatímco moje kamarádky vždycky mÄ›ly takové splývavé, pÅ™ilehlé Å¡aty, moc málo zdobené, tak já bych chtÄ›la nÄ›jaké opravdu hodnÄ› nadýchané, takové Å¡lehaÄkové Å¡aty, kde by bylo opravdu mnoho krajky a také perel a opravdu hodnÄ› zdobené.

Krása je mocná.

Líbí se mi, když to je hodnÄ› zdobené, protože vlastnÄ› to je jenom jeden jediný den v životÄ›, kdy vlastnÄ› máte na sobÄ› svatební Å¡aty. Když tedy pominu to, že se rozvedete a potom tÅ™eba máte s nÄ›kým jiným jinou svatbu. Mám prostÄ› ráda krásné vÄ›ci a módu a když můžu mít na sobÄ› nÄ›co, co opravdu je extravagantní a takové hodnÄ› výrazné, tak samozÅ™ejmÄ› tomu dám pÅ™ednost. Je logické, že je úplnÄ› jedno, jaký má ÄlovÄ›k vkus, ale tÅ™eba že zrovna ten svatební den bude chtít mít nÄ›co extra, nÄ›co opravdu hodnÄ› extravagantního a výrazného, aby na ten den vůbec nikdy nezapomnÄ›l. A jaké Å¡aty byste chtÄ›li mít na svatbÄ› vy, kdybyste mÄ›li svůj vysnÄ›ný den?