Co si budeme povídat. Láska je tím nejkrásnÄ›jším, co nás v životÄ› může potkat. Láska s námi dokáže udÄ›lat nepÅ™edvídatelné divy. Když je nÄ›kdo zamilovaný, tak to hned nepoznáte. Lásku má ale v sobÄ› ÄlovÄ›k, který jí má uvnitÅ™ svého srdce. Proto do lidí nevidíme a nemůžeme rozpoznat lásku. Když je ÄlovÄ›k zamilovaný tak láska nám dodává energii a velmi pozitivní myÅ¡lení. ÄŒasto se říká že v lásce máme nasazené růžové brýle. No popravdÄ› tomu taky tak je, protože Äasto se stává že láska je jenom chvilková a pak najednou vyprchá, tudíž to není láska. V dneÅ¡ní dobÄ› je to trend, prostÄ› být chvilku zamilovaný a pak se najednou vÅ¡ichni odmilují. RozhodnÄ› bychom se mÄ›li takových vÄ›cí vyvarovat.

Láska

MÄ›li bychom zůstat s tím ÄlovÄ›kem se kterým jsme, protože pak si zase najdeme nÄ›koho jiného a je to pořád to stejné dokola. Láska je bÄ›h na dlouhou traÅ¥. Proto je potÅ™eba si pořádnÄ› rozmyslet, jestli opravdu toho ÄlovÄ›ka milujeme a jestli s ním chceme být. RozhodnÄ› se, jestli s tím ÄlovÄ›kem chceme založit rodinu. VÅ¡echno je jenom na nás a jenom my se musíme rozhodnout, zda to chceme nebo nechceme. RozhodnÄ› je lepší v lásce chvíli poÄkat, a ne nÄ›kam spÄ›chat.

Láska

UrÄitÄ› je lepší pořádnÄ› si to popÅ™emýšlet, zda opravdu toho ÄlovÄ›ka chceme. Můžeme tÅ™eba poÄkat mÄ›síc i dva mÄ›síce. Ten ÄlovÄ›k, který nás bude milovat na nás vždycky poÄká. Kdo jsi na lásku nechce poÄkat, tak aÅ¥ si jde tÅ™eba jinam. Láska je pro nás důležitá a my musíme být zamilování do toho s kým jsme, protože když nejsme zamilování tak to prostÄ› nebude nikdy fungovat. Chápu, že je to velice těžké najít toho pravého partnera, ale kdo hledá, tak ten vždy najde. Jak už jsem říkala, je dobré na lásku si delší dobu poÄkat, i kdybyste si myslely, že to je ten jediný ÄlovÄ›k na svÄ›tÄ›. Láska má také svoje hranice. Proto musíme poÄkat, abychom si nezniÄili celý život.