Instalatérská profese se dělí do tří základních skupin na práci s rozvody vody, odpady a kanalizací, na topenářské práce a na činnosti, související s plynovými spotřebiči a rozvody. Toto členění lze ještě rozčlenit do dalších dílčích podskupin, a sice na běžné instalace a rekonstrukce zařízení, na opravy a havarijní zásahy, a na revizní kontroly. Zásadní je zejména informace, že instalatéra si můžete domů přivolat prakticky nonstop, a pokud to vyžaduje havarijní situace, třeba i o Vánocích hodinu po půlnoci.

plynový spotřebič

Podstatné však je, aby k takovýmto výjezdům prakticky nedocházelo, a aby se instalatérské práce odehrávaly v běžných pracovních dnech v rámci pravidelné kontroly kanalizace-instalateri.cz. I zde totiž platí zásadní pravidlo, že prevence je důležitější, než léčba, podobně jako v péči o naše zdraví. Jestliže docházíte na pravidelné lékařské prohlídky, zejména u zubaře, snadno zabráníte náročnějšímu zákroku a ušetříte si spoustu starostí včetně stresu. A stres, to je moderní zabiják, který nezná slitování, a měli bychom se mu vyhýbat.

instalatérské rozvody

Kontrola odpadů a kanalizace – když se zanese kanalizace, může to ovlivnit celou řadu obytných i průmyslových prostor. Z tohoto důvodu je rozumné provádět pravidelné kontroly kamerovým systémem a v případě podezření na nějaký problém ihned zasáhnout. Do kanalizací prorůstají kořeny okolních stromů a keřů a mohou na sebe nabalovat písek, bahno, kameny, kousky papíru a plastů a kanalizační systém zcela zneprůchodnit.

Revize plynových zařízení – toto by se mělo týkat plynových kotlů a průtokových ohřívačů vody. Tato zařízení jsou natolik složitá, že každá drobná závada může vést i k velmi závažným událostem. Výbuchy plynu nejsou sice tak častým jevem, ale nelze je zcela vyloučit, což potvrzují případy z praxe. V žádném případě se ale nepokoušejte závadu plynového spotřebiče odstranit sami, stačí malé zaváhání a opomenutí, a můžete ohrozit majetek a životy desítek lidí, například v bytovém domě.