Jestli nám může svět v oblasti naší energetiky něco závidět, pak je to vlastně jenom systém elektrických vedení, který u nás máme. Protože i ve slavné velké Americe stačí, aby došlo k poškození jediného vedení, a celé oblasti se rázem ocitají bez proudu. Zatímco u nás se v podobném případě obvykle nic neděje. Většina míst je u nás zásobována více směry, více vedeními, a když pak jedno selže, dodává se proud automaticky jinudy a lidé to vůbec nepocítí. Na což můžeme být hrdí. I když vlastně možná ne. Protože tu máme takovou dokonalost vlastně jenom díky komunistické totalitě z minula. Zatímco vyspělé kapitalistické země musely pracně a draze vykupovat pro každé vedení pozemky, a tak se tam obvykle spokojili jenom s jediným vedením a rizikem, že když se toto poškodí, zůstanou bez proudu, u nás komunisti jednoduše všechno znárodnili a stavěli elektrická vedení, jak jenom jim bylo libo, bez ohledu na cokoliv a kohokoliv.

kouřící elektrárna

Ale jinak u nás už snad ani pochybně hrdí být nemůžeme. Protože odkud u nás bereme elektřinu? Nejprve to byly hlavně relativně laciné uhelné elektrárny, kterými jsme si zamořovali ovzduší a kvůli kterým jsme zplundrovali oblasti, v nichž se dalo uhlí těžit, pak přibyly atomové elektrárny, u nichž dodnes vlastně nevíme, kam s jejich radioaktivním odpadem, který se množí a který nikdo nechce, nejedna oblast se zatopila, abychom mohli mít i vodní elektrárny, a lidé se ze zatopených míst nuceně vystěhovali.

elektrické vedení

A dnes by se mohlo zdát, že konečně sázíme na moderní a ekologická řešení. Jenže to je jenom optický klam. Elektřina podražila, a tak se kdekdo nechal přemluvit k tomu, aby si pořídil i solární panely. Aby měl elektřinu ze slunce zadarmo. Ale když se nad tím zamyslíme, tím jsme se osvícenějšími nestali. Protože jsme lákáni na elektřinu zdarma a na státní dotace z peněz nás všech, která stát ale nemá, a tak nás ještě víc zadlužuje. A až pozdě kdekdo zjistí, že je pro něj toto řešení při jeho spotřebě vlastně drahé a nezaplatí se.

Takže je co zlepšovat. Ale zda se opravdového zlepšení dočkáme, to je stále ještě ve hvězdách.